Szczecin Business Ladies

Szczecin Business Ladies to projekt, który powstał z potrzeby zintegrowania środowiska kobiet przedsiębiorczych z regionu Pomorza Zachodniego.
Wiele jest tu kobiet, które dzięki swojej wytrwałości, zaangażowaniu i nieustannym dążeniu do zrealizowania wyznaczonych celów, osiągnęły sukces. Kobiety te są liderkami, będąc jednocześnie matkami, żonami i przyjaciółkami. Powinny one stanowić dla innych inspirację do osiągania założonych celów.

Projekt Szczecin Business Ladies to spotkania menedżerek, dyrektorek, członkiń zarządu i właścicielek firm ze Szczecina i regionu, podczas których poruszany jest szereg tematów dotyczących codziennego życia oraz problemów, którym trzeba stawić czoła. Spotkania te są bezpieczną przestrzenią do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń – przestrzenią do dyskusji i integracji, gdzie kobiety mają możliwość czerpania inspiracji od siebie nawzajem.

CZŁONKINIE
Szczecin Business Ladies tworzą menadżerki, właścicielki firm, dyrektorki, kobiety zasiadające w zarządach spółek, kobiety będące mentorkami. Wśród Członkiń są zarówno panie zarządzające małymi przedsiębiorstwami, jak i stojące na czele wielkich korporacji. Dzięki temu możliwa jest lepsza, bardziej wartościowa wymiana doświadczeń oraz spojrzenie na trudności i bariery w zarządzaniu z różnych punktów widzenia.

SPOTKANIA
Spotkania Szczecin Business Ladies odbywają się raz na kwartał, a raz na pół roku wspólnie planujemy spotkanie wyjazdowe.

WARUNKI CZŁONKOSTWA
Członkinie Szczecin Business Ladies to panie, które przyjęły specjalne imienne zaproszenie. Nie ponoszą one kosztów związanych z członkostwem, ale zgodnie z regulaminem klubu, jeżeli do udziału w spotkaniu zaproszony jest ekspert/specjalista/doradca, koszt jego wynagrodzenia ponoszą równo wszystkie Członkinie. W przypadku spotkań wyjazdowych Członkinie ponoszą koszty przejazdu i noclegu, a także koszt wynagrodzenia ekspertów prowadzących szkolenie/warsztat.

 

 

Talent & Kariera Fundacja Rozwoju Zawodowego