#MamyTalentDoPomagania

Fundacja Rozwoju Zawodowego Talent & Kariera działa aktywnie od 2015 roku. Jesteśmy tam, gdzie potrzebne jest wsparcie. Od momentu powstania zrealizowaliśmy szereg projektów wpisujących się w potrzeby rynku pracy i regionu. Naszym wsparciem objęliśmy młodzież, kobiety i obcokrajowców.

W latach 2019-2020 zaangażowaliśmy się w powołanie Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Do projektu przystąpiliśmy z silnym zamiarem udzielenia wsparcia osobom przyjeżdżającym do Polski w celach zarobkowych, które nie do końca potrafią odnaleźć się w gąszczu biurokracji związanej z legalizacją pracy i pobytu.

Powołaliśmy stronę internetową opartą na formule Q&A (pytania i odpowiedzi), przeprowadziliśmy szereg szkoleń i webinarów, przygotowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy informatory, w których znalazły się najpotrzebniejsze informacje.

Zrealizowaliśmy trzy edycje projektów „Młodzi na start”, a także „Pokaż się biznesowi” i  „Twój Talent, Twój Zawód”, które skierowane były do młodzieży wchodzącej na rynek pracy. W ramach działań projektowych przeprowadziliśmy szereg szkoleń, warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych. Zorganizowaliśmy też wizyty studyjne w lokalnych zakładach pracy, których celem było przybliżenie młodzieży warunków, jakie oferują pracodawcy.

Trzecim, równie mocno zadbanym obszarem naszej działalności są kobiety. Powołaliśmy Szczecin Business Ladies, klub integrujący środowisko kobiet przedsiębiorczych z regionu Pomorza Zachodniego. To bezpieczna przestrzeń do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń – przestrzeń do dyskusji i integracji, gdzie kobiety mają możliwość czerpania inspiracji od siebie nawzajem.

Od początku istnienia Fundacja opiera się na działaniach wolontariuszy, którzy za pracę na rzecz fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

Fundacja Rozwoju Zawodowego Talent & Kariera nie ma parcia na szkło. Dla wielu mieszkańców regionu możemy wydawać się niewidoczni. Natomiast naszą siłą jest skuteczne działania w tych obszarach, które tego wymagają.  

Obecnie, w obliczu trudnej sytuacji na Ukrainie, wszystkie nasze siły i zasoby koncentrujemy na wsparciu osób, które w związku z rosyjską agresją potrzebują natychmiastowego wsparcia.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z koordynatorami akcji pomocowych ze znajomością języka ukraińskiego:
+48 799 090 055
+48 572 109 006
+48 503 832 253

Jesteś w stanie wesprzeć nasze działania?

Osoby prywatne: Elżbieta Dawidowska +48 538 281 262.
Przedsiębiorstwa: Maria Skowrońska +48 508 144 900
lub Katarzyna Opiekulska kom. +48 504 060 500

Chcesz dokonać wpłaty, dzięki której pomożemy uchodźcom?

Dane do przelewów:
FUNDACJA TALENT & KARIERA
ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
PL79 1910 1048 2793 0001 3441 0001
SWIFT: WBKPPLPPXXX
W tytule przelewu prosimy napisać: ” Darowizna – POMOC DLA UKRAINY DOTKNIĘTEJ WOJNĄ”.

 

 

Talent & Kariera Fundacja Rozwoju Zawodowego