Młodzi na Start

To pierwszy projekt, który zapoczątkował nie tylko działania LSJ HR Group na rzecz lokalnej społeczności studenckiej, ale stał się również początkiem działalności Fundacji Talent & Kariera. Podczas realizacji projektu odbyły się pierwsze szkolenia i warsztaty dla studentów lokalnych uczelni na temat procesów rekrutacyjnych, kompetencji wymaganych przez pracodawców oraz możliwości jakie daje rynek pracy w regionie.

Talent & Kariera Fundacja Rozwoju Zawodowego