Młodzi na Start II

Druga edycja projektu edukacyjno-informacyjnego, który pomaga młodym osobom nakierować swoją ścieżkę edukacyjną oraz rozwoju zawodowego na odpowiednie tory.  Projekt Młodzi na Start II został zrealizowany we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin.

Szkolenia skierowane były do uczniów publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych, znajdujących się  i funkcjonujących na terenie Szczecina. W ramach projektu zrealizowano również wizyty studyjne w lokalnych zakładach pracy, by przybliżyć młodzieży warunki jakie oferują pracodawcy.

Talent & Kariera Fundacja Rozwoju Zawodowego