Centrum Informacji dla Cudzoziemców

Znaczny wzrost liczby obcokrajowców przybywających do Szczecina stał się dla nas sygnałem do podjęcia stanowczych działań. Dlatego w latach 2019-2020 zaangażowaliśmy się w powołanie i działalność Centrum Informacji dla Cudzoziemców – miejsca, w którym przybysze z zagranicy mogą liczyć na pomoc oraz rzetelną wiedzę.

Do projektu przystąpiliśmy z silnym zamiarem udzielenia wsparcia osobom przyjeżdżającym do Polski w celach zarobkowych, które nie do końca potrafią odnaleźć się w gąszczu biurokracji związanej z legalizacją pracy i pobytu. Doświadczenie naszego partnera merytorycznego, agencji pracy tymczasowej LSJ HR Group, pokazało nam, jak istotne jest to przedsięwzięcie.

Naszym zadaniem było:

Dla osiągnięcia celu powołaliśmy stronę internetową http://cudzoziemcy.szczecin.eu opartą na formule Q&A (pytania i odpowiedzi), przeprowadziliśmy szereg szkoleń i webinarów, przygotowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy informatory, w których znalazły się najpotrzebniejsze informacje.

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Fundacją Ludzkie Sprawy, odpowiedzialną za prowadzenie stacjonarnego Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców.

Centrum Informacji dla Cudzoziemców było i jest finansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Jesteśmy dumni, że inicjatywa, którą zapoczątkowaliśmy prężnie działa i każdego dnia udziela niezbędnej pomocy obcokrajowcom.

Talent & Kariera Fundacja Rozwoju Zawodowego